Nasza wizja

Wizją grupy jest opracowywanie i wytwarzanie najlepszych na świecie produktów odlewanych ciśnieniowo, pozostawiając środowisko naturalne w lepszym stanie niż je zastaliśmy. 

Wierzymy, że jako firma możemy wnieść pozytywny wkład w transformację przemysłu odlewniczego i motoryzacyjnego, produkując w sposób całkowicie neutralny pod względem emisji CO2. 

Ta transformacja jest naszym zobowiązaniem wobec klientów, naszych dzieci i całej planety. Nie jest obowiązkiem naszych klientów, aby sami ponosili ten ciężar. 

Wypełnimy tę misję, oferując naszym klientom na całym świecie produkty odlewane ciśnieniowo bez emisji CO2 oraz nowe innowacje w zakresie mobilności, aby mogli oni jeszcze szybciej osiągnąć swoje cele w zakresie emisji CO2. 

ae group, "Jeden zespół - jeden cel - jedna planeta"

 

ae group gerstungen gmbh jest aktywnie zaangażowana w realizację
Krajowego Planu Działań na rzecz Efektywności Energetycznej (NAPE) rządu federalnego.

5 – punktowy – program zrównoważonego rozwoju ae group

1. Produkcja
Od czerwca 2021 r. ae group jest pierwszą w Europie grupą odlewniczą metali lekkich neutralną pod względem emisji CO2.
2. Produkty & Klienci
Nasz pozytywny wkład w zrównoważoną przyszłość– i robimy to od ponad 10 lat

Wykorzystanie aluminium z recyklingu jako trwałego materiału

Zastosowanie energooszczędnego płynnego aluminium

Konwersja na zieloną energię & projekty kompensacyjne

Wykorzystanie energooszczędnych maszyn, systemów, pojazdów użytkowych & firmowych

Działania zgodne zarządzaniem środowiskiem i energią

Innowacyjne lekkie rozwiązania konstrukcyjne & technologie zmniejszające liczbę złożeń

Maksymalizacja naszego łańcucha dostaw „local for local“

Zrównoważone działania naszych pracowników

stać się częścią zrównoważonej przyszłości

3. Pracownicy ae group
Nasi pracownicy są naszym Kapitałem

Kształcenie początkowe i ustawiczne

 • Promocja kwalifikacji poprzez przyznawanie stypendium
 • Szerokie możliwości szkoleniowe
 • Poszerzanie możliwości szkoleniowych

Zarządzanie zdrowiem

 • Szybkie działania w związku z zagrożeniem zdrowia (np. pandemia)
 • Szkolenie z bezpieczeństwa jazdy dla początkujących kierowców
 • Wewnątrzzakładowe szczepienia przeciwko grypie
 • Dni zdrowia
 • Leasing rowerowy

Integracja & proaktywna kultura błędów

 • Darmowe gorące napoje promujące kulturę rozmowy
 • Równe szanse i niedyskryminacja
 • Otwarta & bezpośrednia komunikacja
4. Dostawcy & łańcuch dostaw
Z ae group do energooszczędnego, zrównoważonego łańcucha dostaw

„Produkt staje się zrównoważony tylko wtedy, gdy jego łańcuch dostaw jest zrównoważony“

 • Time-to-market-optymalizacja & krótkie trasy dostaw dla Twojego dodatniego bilansu CO2

 • Efektywne programy oszczędzania CO2- z dostawcami

 • Tworzenie & zachowanie lokalnych miejsc pracy

 • Lokalny rozwój gospodarczy

 • Przejrzystość jakości i ryzyka

5. Społeczeństwo
Wspieramy ludzi w grupie ae i wokół niej

Lokalne projekty zrównoważonego rozwoju

Wsparcie dla szkół

Wspieranie projektów muzycznych i edukacyjnych

Darowizny
na rzecz hospicjów dziecięcych i lokalnych przedszkoli

Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw
np. przy zakupie upominków dla pracowników

Współpraca
z gminami, powiatami

Wsparcie dla lokalnej straży pożarnej

ae group zdobywa nagrodę ZF Supplier Award w kategorii zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach zorientowanych na klienta.

Copyright 2023. All Rights Reserved.
Ustawienia zapisane
Ustawienia prywatności

Wybierz, na które pliki cookies i usługi zewnętrzne chcesz zezwolić:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close