Wraz z zakupem nowego pieca akumulacyjnego firmy @STØTEK A/S, ae group realizuje swoją koncepcję zrównoważonego rozwoju, polegającą na wykorzystaniu potencjału oszczędności energii. Od 2016 roku ae group zaopatruje się w aluminium w formie płynnej w 60% u lokalnego dostawcy. Dzięki temu udało się zaoszczędzić około 50% zużycia gazu i ponad 8 mln kg CO2. Inwestycja ta pozwoli na zwiększenie udziału płynnego aluminium i dalsze zmniejszenie zużycia gazu. Dzięki wydajnej izolacji termicznej piec ma bardzo niskie zużycie energii - 60 kWh, aby utrzymać 22 tony aluminium w stałej temperaturze 720°C. Projekt ten został poparty przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu na podstawie decyzji niemieckiego Bundestag.

Wróć

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach zorientowanych na klienta.

Copyright 2024. All Rights Reserved.
Ustawienia zapisane
Ustawienia prywatności

Wybierz, na które pliki cookies i usługi zewnętrzne chcesz zezwolić:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close