Darowizny od ae group w Lubece

Jesteśmy dumni, że mogliśmy dzisiaj przekazać darowiznę pracowniczą od ae group w Luebeck dla ambulatoryjnej opieki rodzinnej "Kinder auf Schmetterlingsflügeln e.V." w Pansdorf Ostholstein.

Stefan Paetz, koordynator stowarzyszenia, powitał kierownika zakładu Benjamina Ficka i asystentkę zarządu Melanie Bombelkę kawą i ciastkami na spotkaniu informacyjnym i krótkim zwiedzaniu pomieszczeń. Stowarzyszenie działa w obszarze pracy hospicjum rodzinnego i jest finansowane prawie wyłącznie z darowizn. 729,29 € może być teraz wykorzystane tam, gdzie jest to potrzebne.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i mamy nadzieję, że stowarzyszenie będzie nadal dobrze wspierane.

Wróć

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach zorientowanych na klienta.

Copyright 2024. All Rights Reserved.
Ustawienia zapisane
Ustawienia prywatności

Wybierz, na które pliki cookies i usługi zewnętrzne chcesz zezwolić:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close