ae group stawia pierwsze kroki w kierunku zrównoważonego zarządzania zakupami

Od czerwca 2021 roku ae group produkuje w 100% neutralnie pod względem emisji CO₂. Kolejny kamień milowy grupy został już ustanowiony, ponieważ ważnym kluczowym aspektem są zrównoważone zakupy. W zarządzaniu zamówieniami wartości CO₂, certyfikaty środowiskowe i oceny cyklu życia nabierają nowego znaczenia z punktu widzenia konkurencyjności. „Aby uczynić nasz łańcuch wartości bardziej zrównoważonym w dłuższej perspektywie, pracujemy w naszym zarządzaniu zakupami nad skuteczną redukcją CO₂ w celu uzyskania neutralnego pod względem emisji CO₂ łańcucha dostaw do 2030 r.” mówi Heiko Guschelbauer, kierownik działu zakupów. „Będzie to wymagająca ścieżka dla naszych dostawców, ale podążamy tą ścieżką razem z nimi”.

Aby osiągnąć ten cel, w zakupach kładzie się nacisk na regionalne łańcuchy dostaw. Ustalono nowe wymagania i standardy dotyczące redukcji CO₂. Ponadto w przyszłości szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekty środowiskowe dostawców.

Łańcuch dostaw można porównać do domina. Kiedy pierwszy klocek domino „robi pierwszy krok w kierunku neutralności pod względem emisji CO₂” poprzez zmianę w zarządzaniu zamówieniami, reszta z nich podąża. Tak więc sukces zielonego efektu domina w całym łańcuchu dostaw jest mierzony spadkiem wszystkich klocków domina. Dzięki naszemu krokowi w kierunku zarządzania zamówieniami neutralnymi pod względem emisji CO₂, „następne klocki domina podążają” w celu zrównoważonego, zorientowanego na przyszłość łańcucha dostaw.

Z niecierpliwością czekamy na współpracę w tym zrównoważonym celu dla NASZEJ przyszłości.

Wróć

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach zorientowanych na klienta.

Copyright 2024. All Rights Reserved.
Ustawienia zapisane
Ustawienia prywatności

Wybierz, na które pliki cookies i usługi zewnętrzne chcesz zezwolić:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close