Informacje podstawowe o przetwarzaniu danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły znajdziesz poniżej.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ae group polska sp. z o. o.

Cel przetwarzania

Przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz,w tym dokonanie oceny Twoich kwalifikacji oraz zdolności
i umiejętności potrzebnych do pracy na danym stanowisku
i wybór odpowiedniej osoby do pracy u nas

Twoje Prawa

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych
  • prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje

kliknij tutaj

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ae group polska sp. z o. o., z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Jedności Robotniczej 3 (66-500), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000079206, NIP: 5992742628AE, moich danych osobowych zawartych w przekazanym przeze mnie CV oraz liście motywacyjnym dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Równocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany o tym, że moje dane będą przechowywane przez okres 2 lat oraz o tym, iż w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania powyższej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych a także o tym, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem

Copyright 2024. All Rights Reserved.
Ustawienia zapisane
Ustawienia prywatności

Wybierz, na które pliki cookies i usługi zewnętrzne chcesz zezwolić:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close