ae-group-pl > Downloads > Certyfikaty

Certyfikaty

ae group posiada certyfikat według aktualnie obowiązujących norm ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001 oraz DIN EN ISO 50001, a więc spełnia wysokie standardy jakościowe przemysłu motoryzacyjnego oraz jego poddostawców. 

ISO/TS 16949 - polski

ae group polska sp. z o.o.

DIN EN ISO 9001 - niemiecki